Home  › ... O nas › Cel i strategia

Cel i strategia

Centrum wiedzy o opiece paliatywnej nad dziećmi ma na celu poprawę pediatrycznej opieki paliatywnej jako obszaru specjalizacji oraz strukturalne i trwałe osadzenie jej w holenderskim systemie opieki zdrowotnej. Koncentrując się na wiedzy i opierając się na sile sieci, Centrum Wiedzy chce realizować wizję i misję wraz z dużą krajową siecią organizacji opieki, przemysłu, stowarzyszeń zawodowych i pacjentów.


Bramka

Podstawowe zadania

Cel Centrum Wiedzy o Opieki Paliatywnej nad Dziećmi można przełożyć na szereg podstawowych zadań:

  • Łączenie i udostępnianie wiedzy i informacji.
  • Inicjowanie, ułatwianie i stymulowanie szkoleń i edukacji dla pracowników służby zdrowia zaangażowanych w pediatryczną opiekę paliatywną.
  • Inicjowanie, ułatwianie i koordynowanie projektów i badań.
  • Stymulowanie i ułatwianie sieci (wiedzy), zarówno krajowych, jak i regionalnych.
  • Prowadzenie konsultacji w kraju iw regionach.
  • Działać jako krajowy punkt kontaktowy w przypadku pytań dotyczących polityki i finansowania pediatrycznej opieki paliatywnej.
  • Zapewnienie przeglądu lokalnej opieki.


Sieć krajowa

Ponieważ nie robimy tego sami, ale razem z naszą siecią krajową , oznacza to, że jesteśmy świadomi najnowszych wydarzeń i możemy szybko udostępniać te informacje.

Strategiczny plan wieloletni