Home  › ... O pediatrycznej opiece paliatywnej › Polityka i finansowanie

Polityka i finansowanie

Opieka nad dziećmi w Holandii znana jest z wysokiej jakości. Jest dużo miejsca na innowacje i ulepszenia. Jednak w procesie zmian pojawiły się również poważne wąskie gardła. Różnice w chorobach dzieci objętych opieką paliatywną są duże, zaburzenia są często rzadkie, mają charakter postępujący, a przebieg choroby jest często nieprzewidywalny. W rezultacie te dzieci i rodziny nie zawsze pasują do istniejącej polityki i porozumień krajowych dotyczących sposobu płacenia za opiekę.


Polityka i finansowanie

Rozwój

Rozwój pediatrycznej opieki paliatywnej nigdy nie cieszył się tak dużym zainteresowaniem politycznym i politycznym, jak podczas ostatniej kadencji rządu.

„Wśród wszystkich perypetii i krytyki w kontekście transformacji pojawiło się również wiele innowacji i zmian, które strukturalnie poprawiają opiekę nad chorym dzieckiem i jego rodzicami. Nigdy wcześniej w Holandii nie poświęcono tak wiele uwagi rozwojowi pediatrycznej opieki paliatywnej i opracowaniu (dostosowaniu) polityki, aby strukturalnie i trwale zagwarantować pediatryczną opiekę paliatywną”.