Home  › ... O pediatrycznej opiece paliatywnej › Badania

Badania

Zarówno w kraju, jak i za granicą prowadzone są badania naukowe nad różnymi aspektami opieki paliatywnej nad dziećmi. Na tej stronie przedstawiamy przegląd aktualnych projektów badawczych w Holandii.