Home  › ... O nas › Organizacja

O nas

Centrum Wiedzy Opieki Paliatywnej nad Dziećmi pracuje nad optymalizacją jakości opieki nad dziećmi w fazie paliatywnej i ich bliskimi. Współpracujemy w dużej krajowej sieci organizacji opieki zdrowotnej, przemysłu, stowarzyszeń zawodowych i pacjentów.

Centrum Wiedzy inicjuje, ułatwia i stymuluje badania, rozwój polityki, innowacje w opiece, szkolenia i edukację dla specjalistów (opieki) zaangażowanych w pediatryczną opiekę paliatywną.


Zarząd i doradcy medyczni

Zespół Polityki

Koordynatorzy Sieci Integralna Opieka nad Dziećmi (NIK)

Koordynatorzy szkoleń

Rada nadzorcza


Rada Nadzorcza Zarządu

Statut

Przepisy prawne

Spotkania w pracy