Home  › ... O pediatrycznej opiece paliatywnej › Projektowanie

Projektowanie

Centrum Wiedzy inicjuje i stymuluje innowacje i projekty w ochronie zdrowia.
Celem jest poprawa pediatrycznej opieki paliatywnej.